Vés al contingut (premeu Retorn)

Justificació de la necessitat del programa

El present programa de doctorat ve imposat per una doble necessitat:

  • Per una banda, contempla continguts verticals relacionats amb l'anàlisi i el càlcul d'estructures. D'aquesta manera s'estudien i analitzen tot un conjunt d'eines numèriques per a calcular les diferents tipologies estructurals: bigues, plaques, làmines, etc. Aquestes tècniques numèriques són les relacionades amb el mètode dels elements finits. També es contemplen les equacions constitutives que defineixen el comportament dels materials i per tant la seva resposta.
  • En segon lloc, es contemplen una sèrie de continguts horitzontals relacionats amb la Mecànica dels Medis Continus i amb la resolució mitjançant tècniques numèriques. D'aquesta forma s'estudia la resolució numèrica (lineal i no lineal) de les equacions de transmissió de calor, processos industrials (estampacions de xapa, laminat, forjat, etc.) i de Navier-Stokes entre altres.

Aquest plantejament fa que el programa de doctorat sigui únic a la Universitat Politècnica de Catalunya i cobreixi el camp propi de l'àrea del coneixement la Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures.